Ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu (dziś Uniwersytet Medyczny). Zaczynając studia medyczne marzyłam, by zostać psychiatrą i moje marzenia spełniły się.

W 1993 rozpoczęłam specjalizację z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży pod kierunkiem pana profesora Andrzeja Rajewskiego w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu. W 1996 uzyskałam tytuł specjalisty I stopnia a w 1999 specjalisty II stopnia z psychiatrii dzieci i młodzieży.

Ponieważ moi mali pacjenci rośli i dorastali postanowiłam poszerzyć swoje kwalifikacje o psychiatrię dorosłych. W 2000 rozpoczęłam specjalizację z zakresu psychiatrii ogólnej pod kierunkiem doktora Witolda Rembalskiego w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie. W 2003 uzyskałam tytuł specjalisty psychiatrii dorosłych.

Równolegle do kształcenia się w medycznych specjalnościach w 1998 podjęłam szkolenie w zakresie psychoterapii organizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kierownikiem merytorycznym szkolenia – a zarazem kolejnym moim Mistrzem był pan profesor Jan Czesław Czabała. Wieloletnie szkolenie w psychoterapii zwieńczyło uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w 2005 roku. Moim superwizorem rekomendującym i przewodnikiem po meandrach psychoterapii był mgr Kazimierz Bierzyński.

Wielką plagą przełomu XX i XXI wieku są uzależnienia – dotykające coraz częściej wielu spośród moich pacjentów. Aby sprostać niełatwemu zadaniu leczenia osób borykających się z zaburzeniami psychicznymi a będących jednocześnie uzależnionymi od substancji psychoaktywnych lub alkoholu podjęłam szkolenie w zakresie terapii uzależnień. W 2008 rozpoczęłam naukę w Studium Terapii Uzależnień przy Krajowym Biurze do spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Wiosną 2011 uzyskałam Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Moim superwizorem rekomendującym była mgr Barbara Kęszycka.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim moim Nauczycielom i Mistrzom, którzy przekazali mi nie tylko ogrom fachowej wiedzy i umiejętności, ale nauczyli także postawy pełnej szacunku i pokory wobec cierpień Drugiego Człowieka. Dziękuję.

PRACA ZAWODOWA

  • 1992-2000 SP ZOZ Poznań –Nowe Miasto, ul. Szwajcarska; Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży; asystent
  • 2000-2006 Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie; zastępca ordynatora
  • 0d 2006 Zakład Terapii Nerwic „Empatia” w Lesznie; ordynator Dziennego Oddziału Psychiatrycznego
  • Gabinet Prywatny: 1997-2000 Poznań, ul. Kórnicka; od 2000 – Leszno, ul. Słowiańska 41
  • Gabinet prywatny od 2013 Leszno, ul. Marcinkowskiego 11/1

TOWARZYSTWA NAUKOWE

  • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
  • Sekcja Naukowa Psychiatrii Dzieci i MłodzieżyPTP
  • Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP (członek Zarządu wielkopolskiego oddziału sekcji od 2003)
  • The European Association of Psychotherapy
www.alicja-psychiatra.pl © 2011-2019