W ramach wizyty w moim gabinecie oferuję:

 • Konsultację psychiatryczną na potrzeby innego lekarza specjalisty bądź psychologa
 • Diagnozę psychiatryczną
 • Edukację i zalecenia dotyczące dalszego postępowania, leczenia i rokowania
 • Leczenie farmakologiczne
 • Psychoterapię indywidualną w konwencji dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta
 • Psychoedukację
 • Interwencję kryzysową
 • Psychoterapię wspierającą
 • Konsultacje rodzinne
 • Informacje na temat innych dostępnych form terapii i kierowanie do osób lub placówek zajmujących się tym (np. psychoterapia grupowa, terapia rodzinna, małżeńska i par)
 • Orzekanie dla potrzeb ZUS, KRUS, Sądów itp. oraz dla instytucji zajmujących się realizacją potrzeb edukacyjnych – w tym w szczególności dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych
www.alicja-psychiatra.pl © 2011-2019